Tamaño Pequeño

Loki

Podenca (Marzo-2019)

View Gallery

Minion

Mestizo (Abril-2019)

View Gallery

Takasi

Mestizo (Jun - 2018)

View Gallery

Anita

Podenca (Jul - 2019)

View Gallery

Clemente

Mestizo (2014)

View Gallery

Cipriano

Mestizo (2010)

View Gallery

Chiqui

Mestiza abuelita

View Gallery

Vimi

Mestizo

View Gallery

Antonia

Podenco (Sept-208)

View Gallery

Mero

Podenco (2015)

View Gallery

Thais

Mestiza (Feb-2016)

View Gallery

Golfo

Teckel (2012)

View Gallery

SIMBA

Mestizo (Abril - 2016)

View Gallery

Bruno

Mestizo (Ene-2015)

View Gallery
DutchEnglishFrenchGermanSpanish