Pastor Belga Malinois

NOA

Pastora belga malinois nacida en mayo de 2016.

View Gallery

KURT

Mestizo de mali nacido aprox. julio de 2020 (15-25kg).

View Gallery

GOTA

Pastora Belga Malinois nacida aprox en septiembre de 2021 (15-25 kg)

View Gallery
DutchEnglishFrenchGermanSpanish